ผลิตภัณฑ์เดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 20 × 30 cm